„Małżeństwo - projekt życia”


      „Małżeństwo - projekt życia”, to temat spotkania, jakie miało miejsce 4 lutego w naszym kościele parafialnym. Było ono kolejnym z całego cyklu wydarzeń przygotowanych na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin.
      Szczególnym tytułem do zaproszenia małżonków do wspólnej modlitwy i rozważania stały się dwa jubileusze: 50-rocznica podpisania przez Papieża bł. Pawła VI pierwszej encykliki dotyczącej rodziny: „Humanae vitae” oraz 50-lecie istnienia Wydziału Rodzin na terenie naszej archidiecezji.
      Spotkanie rozpoczęła konferencja ks. prof. Janusza Mastalskiego na temat: „Miłość na wskroś ludzka”. O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., którą celebrował dyrektor Wydziału Rodzin - ks. dr Paweł Gałuszka.
    Ostatnim, szczególnie emocjonującym punktem spotkania, była adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończyło ją indywidualne błogosławieństwo małżonków.

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13