Parafia w Wieliczce BETA 1

 

Witamy na stronie internetowej Parafii Św. Klemensa w Wieliczce.
 

Oprócz kościoła parafialnego na terenie parafii św. Klemensa znajdują się kaplice oraz domy zakonne:

 • Dom Sióstr Maryi Niepokalanej, wraz z kaplicą domową
 • Kaplica św. Jana Nepomucena na placu kościelnym
  (Kapliczka św. Jana Nepomucena znajduje się przy kościele św. Klemensa od strony południowej. Została zbudowana w latach 1855 - 1860, gdy proboszczem parafii w Wieliczce, był  ks. Leopold Bieniek .
 • kaplica domowa z Najświętszym Sakramentem we Wspólnocie L`Ache osób upośledzonych w Śledziejowicach
  (wykonana w drewnie na strychu domu, w którym zamieszkują na stałe osoby upośledzone. Kaplicę wykonali asystencji pracujący i zamieszkujący z osobami z upośledzeniem umysłowym w L`Arche w 1981 roku. Tabernakulum drewniane w kształcie serca Najświętszej Maryi Panny)
 • kaplica na cmentarzu komunalnym w Wieliczce
  (W XIX wieku pochówki na cmentarzu były prowadzone w sposób chaotyczny. Do planowanego zorganizowania cmentarza w wydatny sposób przyczynił się proboszcz wielickiej fary ks. Andrzej Danek oraz Julia z Klemensiewiczów Langerowa. Za jej fundusze wniesiono w latach 1833- 1834, przy głównym wejściu kaplicę rodzinną pod wezwaniem św. Kingi. Z czasem zaczęła pełnić funkcję głównej kaplicy cmentarnej. Naprzeciw kaplicy znajdował się dom grabarza  oraz trupiarnia. )
 • kapliczki przydrożne

 

HISTORIA KAPLICZKI św. Jana Nepomucena na placu kościelnym

Znajduje się w niej drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena, o wysokości 200 cm. Święty przedstawiony jest jako postać stojąca, z krzyżem i palma męczeńską w rękach. Jest to figura która należała do rzeźb ołtarza głównego. Wraz z pozostałymi została usunięta z ołtarza za probostwa ks. Zygmunta Goliana, pomiędzy 1881 a 1883 rokiem. W 1988 roku odnaleziona przez ks. proboszcza Zbigniewa Gerlego na strychu kościoła i na jego prośbę odnowiona i wstawiona do kapliczki przykościelnej na miejsce wcześniejszej figury tego świętego.

f

W okresie międzywojennym w uroczystość kościelną św. Marka Ewangelisty o godz. 7.30 odbywała się procesja koło kościoła, a następnie Msza św. w kaplicy św. Jana Nepomucena.

Mimo trwającej II wojny światowej 1939 - 1945, ks. proboszcz Józef Śliwa zdecydował się na odnowienie kaplicy św. Jana Nepomucena. Poświęcenie odnowionej kaplicy odbyło się podczas Mszy św. odprawianej w tejże kaplicy w dniu 6 września 1942 roku. Z powodu, że była to niedziela, pozostałe msze święte były również odprawiane w tejże kaplicy.

        
W maju 1946 roku podczas przypadających Dni Krzyżowych odbyły się procesje  błagalne o godz. 7. 30. W każdym z trzech dni odbywała się ona wokół innego kościoła w Wieliczce. W poniedziałek procesja przeszła wokół kościoła św. Klemensa i zakończona została Mszą św. odprawianą w kapliczce św. Jana Nepomucena. We wtorek parafianie modlili się w kościele OO. Reformatów, a w środę w kościele św. Sebastiana.
W latach następnych aż do 1977 roku, podczas Dni Krzyżowych odbywały się przez trzy dni procesje błagalne wokół kościoła św. Klemensa, o godz. 7.00 a po nich odprawiana była Msza św. w kaplicy.
W latach 1945 - 1973, w święto św. Marka Ewangelisty, o godz. 7. 30 odbywała się procesja koło kościoła ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych i Msza św. w kaplicy św. Jana Nepomucena. Zwyczaju tego zaniechano w 1954 roku. Powrócono do odprawianie Mszy św. w kaplicy w roku 1956 - 1957.
Kaplica służyła również jako punkt informacyjny przy organizowaniu pielgrzymek. Chętni do wzięcia udziału w pielgrzymkach zapisywali się w kaplicy św. Jana Nepomucena, znajdującej się na placu kościelnym.

 

KOPALNIA SOLI

( ZINWENTARYZOWANE KAPLICE, KAPLICZKI, OBRAZY I SYMBOLE RELIGIJNE W PODZIEMIACH KOPALNI SOLI "WIELICZKA" na podstawie inwentaryzacji marzec - listopad 2001 r.)

Poziom I

1. Kaplica św. Jana (św. Krzyża) w komorze Lipowiec przy szybiku Lipowiec
2. Kaplica Passionis przy chodniku Gospoda
3. Kaplica św. Antoniego.
4. Kapliczka Virginis Mariae przy szybiku Mirów.
5. Kaplica św. Krzyża w komorze Piżmowa.
6. Kaplica św. Kunegundy przy komorze Boczaniec.
7. Obraz NMP w szerzyźnie Sielec.
8. Wizerunki szopek przy nazwisku górnika Wilhelma Małajewicza - komora Adamów, poprzecznia Blum.

Poziomy II wyższy i II niższy

9. Kaplica św. Kingi.
10. Kaplica Lizak  (św. Krzyża)
11. Kaplica św. Krzyża przy poprzeczni Kunegunda.
12. Kaplica bez nazwy w południowej części poprzeczni Lipowiec I.
13. Kapliczka (wnęka po obrazie?) w komorze Lipowiec.
14. Kapliczka (wnęka po obrazie?) przy schodach prowadzących do komory Ksawer.
15. Figura św. Jana Nepomucena w komorze Jezioro Piłsudskiego.
16. Teksty modlitwy lub pieśni w komorze Drozdowice III.
17. Kute w ociosie solnym daty z symbolem IHS w zespole komór Jakubowice - Wiesenberg.

Poziom III

18. Ołtarz w podszybiu szybu Daniłowicza.
19. Kapliczka św. Krzyża przy podłużni Geramb.
20. Wnęka po tablicy pamiątkowej przy poprzeczni August.
21. Wnęka po obrazie (poz. II n) i kopia obrazu św. Archanioła w komorze Saurau. Międzypoziom Lichtenfels
22. Kapliczka bez nazwy przy Końskiej Drodze pomiędzy poziomami III - IV.

Poziom IV

23. Kapliczka - krzyż w poprzeczni Mina.
24. Wnęka po kaplicy św. Krzyża w podszybiu szybu Daniłowicz.
25. Krzyż upamiętniający wypadek w rejonie zespołu komór Jorkasch-Koch.

Poziom VII

26. Kapliczka przy podłużni Layer.
27. Obraz NMP w komorze Fornalska 2.

Cztery kaplice znajdują się obecnie na trasie turystycznej, w podziemiach Kopalni Soli. Największa św. Kingi 101 m pod ziemią, w której w każdą niedzielę odprawiana jest Msza św. przez kapelana kopalni O. Ludwika Kurowskiego z klasztoru OO Reformatów, oraz kaplica św. Krzyża, która znajduje się 90 metrów pod ziemią. W niej odprawiane są podczas Wielkiego Postu Gorzkie żale. W Wielki Piątek, modlą się wraz z kapłanami wieliccy górnicy w kaplicy pochodzącej z połowy XIX wieku, która po swej renowacji i przeniesieniu na poziom II, ukazuje zwiedzającym całe swoje piękno.


 


WebDesign Pablo
© www.complex-media.pl
© complex-media 2006