Nabożeństwo ekumeniczne


       W niedzielę 14 stycznia odbyło się w naszym kościele nabożeństwo ekumeniczne, w którym wzięli udział członkowie wielickiej wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

       Nabożeństwo odbyło się w ramach obchodzonego w Kościele katolickim Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który rozpoczyna się 18 stycznia. Stało się ono nie tylko okazją do spotkania, ale nade wszystko do wspólnej modlitwy tych, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa.

       Prośmy nieustannie dobrego Ojca w Niebie, abyśmy potrafili naszym życiem dążyć do jedności chrześcijan, o którą modlił się Jezus przed swoją śmiercią: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał ”. (J 17, 20n)Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13